ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-379266 / โทรสาร 044-379338
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
  

 นายกุศล เชื่อมกลาง
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
 
เว็บบอร์ด สสอ.โนนสูง
 
 
ขณะนี้เวลา
 
 
ส่งงาน/รับงานสสจ.
 


ส่งงานE-Office


ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม


ตรวจสอบผลการส่ง
ข้อมูล 18 แฟ้ม


ระบบรายงาน504 / 505


ระบบข้อมูลผู้พิการ

 
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 

 

 

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009            

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 มีชื่อเรียกในประเทศต่างๆ หลายชื่อ คือ ไข้หวัดเม็กซิโก, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอชวัน เอ็นวัน 2009, ไข้หวัดใหญ่จากสุกร (Swine Influenza) เป็นต้น เป็นไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ตามปกติมีการระบาดในหมูเท่านั้น สามารถพบได้ทั้งในหมูเลี้ยง และหมูป่า ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้ง H1N1, H1N2 และ H3N2 แต่บางครั้งหมูอาจมีเชื้อไข้หวัดอยู่ในตัวมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งอาจทำให้เกิดการผสมกันของยีนได้ ทำให้เกิดเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่สามารถข้ามสายพันธุ์มาติดต่อยังมนุษย์ได้ เริ่มต้นจากการสัมผัสกับหมูที่เป็นโรค


  สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา ก่อนจะแพร่ระบาดไปหลายๆ ประเทศทั่วโลกนั้น เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของคน และไม่เคยพบมาก่อน เนื่องจากเป็นการผสมกันของสารพันธุกรรมไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์, ไข้หวัดนกที่พบในทวีปอเมริกาเหนือ และไข้หวัดหมูที่พบในทวีปเอเชีย และยุโรป ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เนื่องจากหวั่นวิตกว่า เชื้อ H1N1 อาจจะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่อันตรายยิ่งขึ้น

การติดต่อ
             เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 มีการติดต่อเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ในคนทั่วไป และเชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยระยะฟักเชื้อของไข้หวัดใหญ่ 2009 นั้นอยู่ที่ประมาณ 3-7 วัน หากผู้ป่วยได้รับเชื้อมากระยะฟักตัวก็จะเร็ว ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยด้วยว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน

          ทั้งนี้เชื้อโรคจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย และสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นด้วยการไอ หรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด รวมทั้งติดต่อกันทางลมหายใจ หากอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และสามารถติดต่อได้จากมือ หรือสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ ทั้งนี้เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา ซึ่งสามารถแพ้เชื้อได้ ตั้งแต่ผู้ติดเชื้อยังไม่ปรากฎอาการ หรือหลังจากปรากฎอาการไข้แล้ว

          ขณะที่นักวิชาการขององค์การอนามัยโลก ระบุไว้ว่า โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 มีอัตราการแพร่ระบาดมากกว่าโรคซาร์ส และไข้หวัดนก แต่อัตราการเสียชีวิตมีน้อยกว่า คืออยู่ที่ร้อยละ 5-7 ขณะที่โรคไข้หวัดนกมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 60

ระยะติดต่อ
             ระยะติดต่อหมายถึงระยะเวลาที่เชื้อสามารถติดต่อไปยังผู้อื่น ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่นคือ 1 วันก่อนเกิดอาการ ห้าวันหลังจากมีอาการ ในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วันก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้ นาน 10 วัน

โรคแทรกซ้อน
           ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดอักเสบตามมา รวมถึงหัวใจวาย และอาจจะทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งโรคแทรกซ้อนนี้สามารถคร่าชีวิตได้ หากผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน และติดยาเสพติด เป็นต้น

ผู้ป่วยควรจะพบแพทย์เมื่อไร 
           ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่ต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้วพบว่าตัวเองมีไข้สูง 38.5 องศา มีไข้นานเกิน 7 วัน เจ็บหน้าอก ปวดท้อง อาเจียน มีจุดเลือดตามตัว ตาเหลือง เจ็บคอมาก มีเสมหะสีเขียวๆ เหลืองๆ ผิวสีม่วง หรือได้พยายามรักษาตัวเองแล้ว แต่ยังไม่หาย ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ภายใน 24 ชั่วโมง และควรเข้ารับการตรวจรักษาภายในห้องตรวจพิเศษ Negative Pressure เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสต่อไปยังผู้อื่น


การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งวิธีการป้องกันการติดต่อของโรคได้ดีที่สุด คือ การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน หรือสถานที่แออัด และล้างมือบ่อยๆ ฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งผู้ที่ป่วยเป็นหวัด ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่จะเข้าไปผสมกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลในตัวผู้ป่วย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเชื้อใหม่ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดื้อยาเพิ่มขึ้น และแพร่ระบาดจากคนสู่คนมากขึ้นต่อไป   นอกจากนี้หากใครที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และมีไข้สูง ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที เพื่อจะได้เฝ้าระวังและรักษาได้ทัน

 

 

วิสัยทัศน์

บริหารก้าวหน้า  วิชาการก้าวล้ำ  นำหน้าบริการ   ประสานงานทุกองค์กร

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน PCA  
2.มีระบบเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่เข้มแข็ง
3.ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยระบบการบริหารจัดการที่เอื้อให้การบริการในด้าน   ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน รักษา  ฟื้นฟู พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์   และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
4.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
5.ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
6.ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

สสอ.แจ้งข่าว
ประกาศเตือนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


        ทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษาไข้เลือดออก หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุงลาย เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากเน้นเรื่องการทำลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงลายต้องทำเป็นบริเวณกว้าง การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืนควรจะเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ การควบคุมสามารถร่วมหน่วยงานราชการอื่น องค์กรเอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นการควบคุมที่ดีต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่มีอยู่ และวิธีการต่างๆ( การควบคุมสิ่งแวดล้อม การใช้ทางชีวภาพ การใช้สารเคมี)

 

การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์

  • แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่
  • ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แทงค์น้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน
  • ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ
  • มั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซ็นติเมตร ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง
  • ตรวจรอบๆบ้านว่าแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนบนหลังคามีแองขังน้ำหรือไม่หากมีต้องจัดการ
  • ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขัง
  • ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน
  • หากใครมีรัวไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

                                                                             

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบมีดังนี้
          1.นางสาวแสงเดือน ลัดดาพวง
          2.นางสาวพัชราภรณ์ แก้วกลาง
          3.นางสาวรัตนา สริฉาย
          4.นางสาวพัชรีพร บุญเลิศ
          5.นางสาวสมฤทัย ลื่นกลาง
          6.นางสาวจินตนา ส่งสุข
          7.นางสาววรรณภรณ์ จงกลาง
          8.นายวรวุฒิ ตนโคกสูง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรสาธารณสุข 1 อัตรา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบมีดังนี้
          1.นายกฤษณะ นพคุณ
          2.นางสาวอภิญญา จงย่อกลาง
    
          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเดินทางเข้าสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมสาธารณสุชอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 8.00 น.
                                          ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557   
                           

 

 


จากห่วงยางสู่นวัตกรรมลดพุง

ห่วงยางวงล้อมธรรมดา 1 อัน ที่ฉันได้หมุนเล่นบ้างในบางครั้งซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของฉัน ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ แต่ฉันกลับมีรูปร่างค่อนข้างท่วมและสมบูรณ์ไปหน่อยโดยเฉพาะหน้าท้องและพุงของฉันที่ใหญ่มากซึ่งมันไม่เข้ากับหน้าตาของฉันที่เป็นคนที่มีหน้าตาจัดอยู่ในแนวหน้าของสาวงามเมืองโคราช ฉันจึงเริ่มคิดที่จะกำจัดพุงส่วนเกินนั้นออกไปจากตัวของฉันโดยฉันได้เริ่มหาวิธีต่างๆนาๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การว่ายน้ำ การซิสอัพ หรืออีกหลายวิธีที่คนอื่นแนะนำมา  ซึ่งโดยส่วนตัวของฉัน ฉันไม่ชอบออกกำลังกายดังกล่าวที่ได้พูดมาจริงอยู่ว่าการออกกำลังกายเหล่านั้นก็สามารถลดน้ำหนักตัวและลดพุงของฉันได้ แต่ฉันเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายที่หักโหมเล่นจนเหนื่อยเหงื่อออกมาจนหมดเลี่ยวหมดแรงแบบนั้นเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกเกิดความเครียดไม่สนุกสนานจนมาวันหนึ่งฉันนั่งดูทีวีช่อง7สี ช่วงสะเก็ดข่าวแล้วเกิดเห็นเด็กออกกำลังกายโดยใช้ห่วงฮูล่าฮูป เห็นเด็กเล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและมีรูปร่างเล็กเอวบาง ซึ่งผู้ประกาศข่าวก็เล่าว่านี่เป็นวิธีการลดพุงได้ดีอีกวิธีหนึ่งฉันจึงคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการลดพุงที่เข้ากับฉันได้ดีมากที่สุดแล้ว และยังอดคิดไม่ได้ว่าวันหนึ่งฉันต้องมีโอกาสหมุนห่วงฮูล่าฮูปในสะเก็ดข่าวสักวันหนึ่งละน่า

ฉันจึงเริ่มต้นจากการไปซื้อห่วงยางฮูล่าฮูปมาทดลองเล่นกับตัวเอง ในระหว่างการเล่นห่วงยางฉันก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิดเพราะเปิดเพลงเต้นไปด้วยหมุนห่วงยางไปด้วย ทำให้ฉันไม่รู้สึกเบื่อถึงแม้จะมีอาการเจ็บที่เอวก็ตามฉันก็พร้อมที่เล่นห่วงยางเพื่อลดพุงของฉัน ในที่สุดฉันก็สามารถลดพุงของฉันได้ เดินไปไหนมาไหนใครๆก็กล่าวชื่นชมว่าฉันดูดีขึ้นมาทันตาเห็น เมื่อฉันเห็นผลลัพธ์ของการออกกำลังกายจากห่วงฮูล่าฮูปแล้ว ฉันจึงนำมันมาเผยแพร่ในที่ทำงานของฉันฉันได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองเล่นห่วงฮูล่าฮูปดูต่างก็เห็นผลลัพธ์ว่าสามารถลดพุงได้ดีจริงๆ ฉันจึงได้ส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ในตำบลของฉันออกกำลังกายด้วยห่วงฮูล่าฮูปและได้จัดการประกวดการออกกำลังกายแบบฮูล่าฮูปเป็นหมู่บ้านในตำบลที่ฉันรับผิดชอบและในที่สุดก็ได้ออกสะเก็ดข่าวเหมือนที่ฉันตั้งใจไว้ได้ จากการนำมาเผยแพร่ให้ผู้นำและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆปฏิบัติการลดพุงและเจ้าหน้าที่ต่างก็ชื่นชอบสนุกสนาน ทำให้ชุมชนเห็นเป็นตัวอย่างและออกกำลังกายด้วยห่วงฮูล่าฮูปตามมาในที่สุด

จากผลดังกล่าวทำให้บุคคลในตำบลของฉันที่ฉันดูแล มีจำนวนกลุ่มเสี่ยงลดลงจากภาวะอ้วนหรืออ้วนลงพุง ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อไปจากการป้องกันการเกิดโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันหลอดเลือด จนถึงการลดจำนวนผู้ป่วยอัมพฤตอัมพาตได้อีกต่อไป

                                                                                                                                                      เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งจาก รพ.สต.ตลาดแค หน่วยงานสาธารณสุข
 

  รพ.สต.ตลาดแค
  รพ.สต.มะค่า
  สอ.โตนด
  สอ.บ้านไพ new
 สอ.สะพาน
  สอ.บ้านใหม่
  สอ.ดอนชมพู

  สอ.หนองหว้า
  สอ.ดอนท้าว
  สอ.มะรุม
 สอ.นาราดพัฒนา
  สอ.ดอนหวาย
  สอ.ท่ากระทุ่ม
  สอ.บ้านเพชร
  สอ.พลสงคราม
 สอ.หนองตะคลอง

 สอ.บ้านเหล่า
 สอ.หลุมข้าว

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
  สปสช.
  สปสช.นครราชสีมา
  สสจ.นครราชสีมา
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
  ตรวจสอบสิทธิ์ว่าง
  หมออนามัย
  ชมรมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 
ลิ้งต่าง ๆ
 

 
พยากรณ์อากาศ