ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-379266 / โทรสาร 044-379338
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
  

 นายกุศล เชื่อมกลาง
สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
 
เว็บบอร์ด สสอ.โนนสูง
 
 
ขณะนี้เวลา
 
 
ส่งงาน/รับงานสสจ.
 


ส่งงานE-Office


ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม


ตรวจสอบผลการส่ง
ข้อมูล 18 แฟ้ม


ระบบรายงาน504 / 505


ระบบข้อมูลผู้พิการ

 
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 

 

 

อีโบลา (Ebola virus disease)

           

โรคอีโบลา หรือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หรือโรคอีวีดี (Ebola หรือ Ebola virus disease /ย่อว่า EVD หรือ Ebola virus infection หรือ Ebola hemorrhagic fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ซึ่งอยู่ในกลุ่มไวรัส วงศ์ (Family) Filovirus ซึ่งเป็นไว รัสชนิดที่รุนแรงมาก ที่มักทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต (ตาย)

โรคอีโบลา มักพบเกิดในประเทศแอฟริกา เช่น ซูดาน คองโก โดย อีโบลาเป็นชื่อแม่น้ำสายที่ไหลผ่านหมู่บ้านที่เกิดโรคนี้ที่อยู่ทางเหนือของประเทศคองโก แต่มีรายงานพบเชื้อไวรัสอีโบลาใน จีนและฟิลิปปินส์ ที่เป็นคนละสายพันธุ์ย่อย (Species) กับที่เกิดการระบาดในแอฟริ กา ซึ่งสายพันธุ์ที่พบในเอเชียนี้ ยังไม่มีรายงานว่าทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต

โรคอีโบลา มักพบเกิดกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ไม่ค่อยพบในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก พบโรคได้ทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน และเป็นโรคพบระบาดอยู่ในแอฟริ กา โดยเชื่อว่ามีสัตว์ป่าที่สำคัญ คือ ลิงชนิดต่างๆและค้างคาวชนิดกินผลไม้เป็นพาหะโรคที่สำ คัญ (พบในสัตว์อื่นได้อีก เช่น ละมั่ง เม่น สุนัข หมู) แล้วคนไปกินสัตว์ที่ติดโรค หรือสัมผัสสัตว์ที่ติดโรค ไวรัสจึงติดต่อเข้าสู่คนและก่อให้เกิดโรคนี้ขึ้น

โรคอีโบลา เกิดจากคนติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ซึ่งมี 5 สายพันธุ์ย่อยที่สามารถติดต่อในคน ได้แก่

สายพันธุ์ย่อย Bundibugyo ebolavirus (BDBV)
สายพันธุ์ย่อย Zaire ebolavirus (EBOV)
สายพันธุ์ย่อย Sudan ebolavirus (SUDV)
สายพันธุ์ย่อย Reston ebolavirus (RESTV)
สายพันธุ์ย่อย Tai Forest ebolavirus (TAFV)

ทั้งนี้ สายพันธุ์ในข้อ 1 - 3 เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่ก่อการระบาดในแอฟริกา ส่วนอีก 2 สายพันธุ์ที่เหลือยังไม่พบว่าก่อให้เกิดการระบาด และสายพันธุ์ RESTV เป็นสายพันธุ์ที่พบในจีนและฟิลิปปินส์ ที่ยังไม่เคยก่อการระบาด และยังไม่เคยเป็นเหตุให้เสียชีวิต

โรคอีโบลา สามารถติดต่อได้จาก 2 ทางคือ

ก. ติดต่อจากสัตว์ โดยการสัมผัส ตัวสัตว์ สารคัดหลั่งของสัตว์ และ/หรือ กินสัตว์ที่เป็นพาหะโรคนี้ (ดังได้กล่าวแล้วในบทนำ) และ

ข. ติดต่อจากคนสู่คน โดยการคลุกคลีใกล้ชิดสัมผัสสารคัดหลั่ง (ที่รวมถึง น้ำอสุจิ และน้ำจากช่องคลอด) ของคนที่ติดเชื้อโรคนี้ (และเชื่อว่า การติดต่ออาจเกิดได้จากการไอ จาม หัวเราะซึ่งละอองน้ำลายมีขนาดใหญ่ แต่ยังไม่มีรายงานการติดต่อทางการหายใจ) ซึ่งการติด ต่อจากคนสู่คนนี้ เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการระบาดได้อย่างกว้างขวางจากโรคนี้สามารถติดต่อ กันได้ง่ายและอย่างรวดเร็ว โดยที่ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคนี้ได้

เมื่อเชื้ออีโบลาเข้าสู่ร่างกาย เชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วมหาศาล และแพร่ กระจายทางเลือดไปสู่ทุกเซลล์ทุกอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะเยื่อเมือกต่างๆและตับ รวมทั้งจะสร้างสารที่เรียกว่า Cytokine หลายชนิดที่ส่งผลให้เซลล์ต่างๆทุกอวัยวะเกิดการอักเสบอย่างรุน แรง ส่งผลให้มี ไข้สูง บวมทั้งตัว รวมทั้งร่างกายสูญเสียการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค การติดเชื้อจึงยิ่งรุนแรงขึ้น อวัยวะต่างๆจึงเกิดการล้มเหลว เช่น ตับ ไต ปอด ม้าม ซึ่งการสูญเสียการทำงานของตับที่สร้างฮอร์โมนช่วยการแข็งตัวของเลือด เมื่อสูญเสียไป จึงเกิดภาวะเลือดออกในอวัยวะต่างๆร่วมด้วย ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต (ตาย) ในที่สุด ซึ่งโดยทั่วไป ช่วงระยะเวลาการดำเนินโรค (Course of disease) จะประมาณ 14 - 21 วัน

โดยทั่วไประยะฟักตัวของโรคอีโบลาจะประมาณ 2 - 21 วัน โดยอาการจะคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อได้หลายโรค เช่น โรคไข้จับสั่น โรคไข้เลือดออก โรคไทฟอยด์ และ/หรือ การติดเชื้อในกระแสโลหิต (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ) โดยอาการที่พบได้คือ ไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น อ่อนเพลียมาก เจ็บคอ ปวดศีรษะมาก ปวดเนื้อตัวมาก ระยะต่อจากนั้นจะมี คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย บวมทั่วตัว มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ (เช่น ตา หู จมูก) ขึ้นผื่นเลือดออกที่ผิวหนังทั่วตัว ช็อก โคม่า และเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงเสียชีวิต (การดำเนินโรค) จะประมาณ 14 - 21 วัน

ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคอีโบลาทั้งในสัตว์และในคน ดังนั้น การป้องกันจึงขึ้นกับพฤติกรรมของเราเอง ที่สำคัญคือ การหลีกเลี่ยงการติดต่อจากสัตว์ และหลีกเลี่ยงการติดต่อระหว่างคนสู่คน

ก. การหลีกเลี่ยงการติดต่อจากสัตว์ คือ ไม่กินสัตว์ที่อาจเป็นพาหะโรค โดยเฉพาะปรุงไม่สุกทั่วถึง รวมทั้งการไม่เข้าไปในถิ่นที่มีสัตว์ที่เป็นพาหะโรคอาศัยอยู่ และยังรวมถึงการไม่สัม ผัสสารคัดหลั่ง และ/หรือ ซากสัตว์ต่างๆ นอกจากนั้นถ้าพบสัตว์ตายหรือซากสัตว์ตาย ที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือที่สงสัยการตายจากติดโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ข. ส่วนการหลีกเลี่ยงการติดต่อจากคนสู่คน คือ การหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วย ถ้าต้องดูแลผู้ป่วย เช่น คนในครอบครัว หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาโรคนี้ จะต้องเคร่งครัดในการรักษากฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆในการดูแลผู้ป่วย และในการดูแลตนเอง เช่น ความสะอาดของเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่นอน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ การใช้ถุงมือ การใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือ การรักษาความสะอาด จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ การดูแลสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ที่รวมถึง เหงื่อ แผล น้ำมูก น้ำลาย อา เจียน การไอ จาม ปัสสาวะ และอุจจาระผู้ป่วย  

 

 

วิสัยทัศน์

บริหารก้าวหน้า  วิชาการก้าวล้ำ  นำหน้าบริการ   ประสานงานทุกองค์กร

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน PCA  
2.มีระบบเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่เข้มแข็ง
3.ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยระบบการบริหารจัดการที่เอื้อให้การบริการในด้าน   ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน รักษา  ฟื้นฟู พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์   และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
4.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
5.ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
6.ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

สสอ.แจ้งข่าว
ประกาศเตือนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


        ทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษาไข้เลือดออก หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุงลาย เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากเน้นเรื่องการทำลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงลายต้องทำเป็นบริเวณกว้าง การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืนควรจะเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ การควบคุมสามารถร่วมหน่วยงานราชการอื่น องค์กรเอกชน ท้องถิ่น ดังนั้นการควบคุมที่ดีต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่มีอยู่ และวิธีการต่างๆ( การควบคุมสิ่งแวดล้อม การใช้ทางชีวภาพ การใช้สารเคมี)

 

การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์

  • แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่
  • ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แทงค์น้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน
  • ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ
  • มั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซ็นติเมตร ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง
  • ตรวจรอบๆบ้านว่าแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนบนหลังคามีแองขังน้ำหรือไม่หากมีต้องจัดการ
  • ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขัง
  • ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน
  • หากใครมีรัวไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ

 


จากห่วงยางสู่นวัตกรรมลดพุง

ห่วงยางวงล้อมธรรมดา 1 อัน ที่ฉันได้หมุนเล่นบ้างในบางครั้งซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของฉัน ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ แต่ฉันกลับมีรูปร่างค่อนข้างท่วมและสมบูรณ์ไปหน่อยโดยเฉพาะหน้าท้องและพุงของฉันที่ใหญ่มากซึ่งมันไม่เข้ากับหน้าตาของฉันที่เป็นคนที่มีหน้าตาจัดอยู่ในแนวหน้าของสาวงามเมืองโคราช ฉันจึงเริ่มคิดที่จะกำจัดพุงส่วนเกินนั้นออกไปจากตัวของฉันโดยฉันได้เริ่มหาวิธีต่างๆนาๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การว่ายน้ำ การซิสอัพ หรืออีกหลายวิธีที่คนอื่นแนะนำมา  ซึ่งโดยส่วนตัวของฉัน ฉันไม่ชอบออกกำลังกายดังกล่าวที่ได้พูดมาจริงอยู่ว่าการออกกำลังกายเหล่านั้นก็สามารถลดน้ำหนักตัวและลดพุงของฉันได้ แต่ฉันเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายที่หักโหมเล่นจนเหนื่อยเหงื่อออกมาจนหมดเลี่ยวหมดแรงแบบนั้นเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกเกิดความเครียดไม่สนุกสนานจนมาวันหนึ่งฉันนั่งดูทีวีช่อง7สี ช่วงสะเก็ดข่าวแล้วเกิดเห็นเด็กออกกำลังกายโดยใช้ห่วงฮูล่าฮูป เห็นเด็กเล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและมีรูปร่างเล็กเอวบาง ซึ่งผู้ประกาศข่าวก็เล่าว่านี่เป็นวิธีการลดพุงได้ดีอีกวิธีหนึ่งฉันจึงคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการลดพุงที่เข้ากับฉันได้ดีมากที่สุดแล้ว และยังอดคิดไม่ได้ว่าวันหนึ่งฉันต้องมีโอกาสหมุนห่วงฮูล่าฮูปในสะเก็ดข่าวสักวันหนึ่งละน่า

ฉันจึงเริ่มต้นจากการไปซื้อห่วงยางฮูล่าฮูปมาทดลองเล่นกับตัวเอง ในระหว่างการเล่นห่วงยางฉันก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิดเพราะเปิดเพลงเต้นไปด้วยหมุนห่วงยางไปด้วย ทำให้ฉันไม่รู้สึกเบื่อถึงแม้จะมีอาการเจ็บที่เอวก็ตามฉันก็พร้อมที่เล่นห่วงยางเพื่อลดพุงของฉัน ในที่สุดฉันก็สามารถลดพุงของฉันได้ เดินไปไหนมาไหนใครๆก็กล่าวชื่นชมว่าฉันดูดีขึ้นมาทันตาเห็น เมื่อฉันเห็นผลลัพธ์ของการออกกำลังกายจากห่วงฮูล่าฮูปแล้ว ฉันจึงนำมันมาเผยแพร่ในที่ทำงานของฉันฉันได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองเล่นห่วงฮูล่าฮูปดูต่างก็เห็นผลลัพธ์ว่าสามารถลดพุงได้ดีจริงๆ ฉันจึงได้ส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ในตำบลของฉันออกกำลังกายด้วยห่วงฮูล่าฮูปและได้จัดการประกวดการออกกำลังกายแบบฮูล่าฮูปเป็นหมู่บ้านในตำบลที่ฉันรับผิดชอบและในที่สุดก็ได้ออกสะเก็ดข่าวเหมือนที่ฉันตั้งใจไว้ได้ จากการนำมาเผยแพร่ให้ผู้นำและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆปฏิบัติการลดพุงและเจ้าหน้าที่ต่างก็ชื่นชอบสนุกสนาน ทำให้ชุมชนเห็นเป็นตัวอย่างและออกกำลังกายด้วยห่วงฮูล่าฮูปตามมาในที่สุด

จากผลดังกล่าวทำให้บุคคลในตำบลของฉันที่ฉันดูแล มีจำนวนกลุ่มเสี่ยงลดลงจากภาวะอ้วนหรืออ้วนลงพุง ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อไปจากการป้องกันการเกิดโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันหลอดเลือด จนถึงการลดจำนวนผู้ป่วยอัมพฤตอัมพาตได้อีกต่อไป

                                                                                                                                                      เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งจาก รพ.สต.ตลาดแค หน่วยงานสาธารณสุข
 

  รพ.สต.ตลาดแค
  รพ.สต.มะค่า
  สอ.โตนด
  สอ.บ้านไพ new
 สอ.สะพาน
  สอ.บ้านใหม่
  สอ.ดอนชมพู

  สอ.หนองหว้า
  สอ.ดอนท้าว
  สอ.มะรุม
 สอ.นาราดพัฒนา
  สอ.ดอนหวาย
  สอ.ท่ากระทุ่ม
  สอ.บ้านเพชร
  สอ.พลสงคราม
 สอ.หนองตะคลอง

 สอ.บ้านเหล่า
 สอ.หลุมข้าว

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
  สปสช.
  สปสช.นครราชสีมา
  สสจ.นครราชสีมา
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
  ตรวจสอบสิทธิ์ว่าง
  หมออนามัย
  ชมรมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 
ลิ้งต่าง ๆ
 

 
พยากรณ์อากาศ